Search
  • ME&CO

רכישת דירה מקבלן

מעוניינים לרכוש דירה מקבלן?

חושבים שבגלל חוק המכר אתם יכולים להיות רגועים? הפרסום הזה בשבילכם👇


כמו בכל הסכם, גם בהסכם רכישת דירה, לכל מילה בחוזה יש ערך שבסוף יכול לעלות לכם ביוקר👊 בעצם לא פעם המשמעות האמיתית נמצאת בין השורות... לדוגמה – 'חוק המכר דירות', נותן מענה כאשר שטח הדירה שמתקבל בפועל קטן יותר מהשטח על פי ההסכם - כאשר החריגה בשטח היא של יותר מ 2%.

אולם מה קורה במצב שלאור אילוצים תכנוניים, או אחרים הפונקציונליות של הדירה משתנה ללא הקטנת השטח?🤔 לדוגמה כאשר נדרשים להוסיף עמודים תומכים שמקטינים משמעותית את פתח הכניסה למרפסת? ללא מענה מתאים במסגרת הסכם המכר, אתם עלולים למצוא את עצמכם בפני שוקת שבורה.

כדי לרכוש דירה ולהיות באמת רגועים, אתם צריכים ליווי של משרד שמתמחה

בתחום ודואג לאינטרסים שלכם, לפני הכל👌


מיכאל אדרי ושות': מבינים אנשים - מבינים נדל"ן!
11 views0 comments